MC阿智新九龙皇帝粤语歌词

我系九龙皇帝九龙新界我睇晒

今日我出巡黎俾你地朝拜

你咪睇我样衰衰,好似污积辣挞

我写得一手好字,政府都无我办法

我唔讲,你唔知,我有十几个皇宫

由荃湾天桥底一直刹到落去尖东

我有田有地,又有大把金银珠宝

多到穿梭机两架都卖得到

皇上!奴才韦小宝有事禀告:

对面海有班鬼佬系度鬼杀甘嘈

佢地离晒谱E飞机放到黎呢度

声大夹恶,促住条气你训得唔好

咪嘈!全世界都系话你老套

甘够僵走黎我既环头四围浦

以为扎住甘既烂鬼飞机我睇你唔到!

shut up!你唔好系度发哈风

出到街,全部野我都唔认得晒

而家既兰桂芳系咪搬佐去新界?

以前呢度拓骨,点解变佐七十一?

hey!我老'蒙'董,走入去买支甜筒

我抄吓个袋拎佐叠阴司纸

喂!阿伯!牛头马面都唔用呢d银纸

你扮有钱,唔该你悭d

搞搞震无帮衬,仲要成臭嘣嘣

我'nau nau'地落佐去深水步

黎到浴德池,佢地开紧rave party

我想话冲凉,佢问我系咪踩场?

呢个死肥佬,心口纹佐个鬼佬

小桂子,嘭嘭过黎话俾朕知

个件大蕃薯系咪叫做 mc g?

本页为您提供::歌词找歌名 » MC阿智新九龙皇帝粤语歌词

'); })();