mc亦凡_《亦凡魂》歌词

亦凡道、亦凡门、亦凡再踏语音门、

亦凡一生凶万里、亦凡语音谁人比、

亦凡苦、亦凡笑、亦凡自由誰人抱、

亦凡舍命卷刀刃、苦短只因把你念、

亦凡疯、亦凡狂、亦凡为你程疆场、

亦凡风采谁人当、不会再战这情场、

亦凡战、亦凡狂、亦凡为你战彷徨、

亦凡江山我做主、语音里面我常驻、

亦凡悔、亦凡累、亦凡爱的很憔悴、

亦凡叹花是飞溅、只为红颜的一眼、

亦凡征、亦凡战、亦凡为你吧命换、

亦凡承受着变化、谁人为我吧马下、

亦凡走、亦凡停、亦凡一人万里行、

亦凡江山我留情。最后还是长凋零、

亦凡笨、亦凡傻、亦凡为你挂金甲、

亦凡离去男儿痛、沧海自是男儿弄、

本页为您提供::歌词找歌名 » mc亦凡_《亦凡魂》歌词

'); })();