阿蓝木歌词 阿妹妹

Ah La Mu
E La Li Hey La Yang
Sen Sen Sen Ku Ah Yu Na Lu Kang Li
Sen Sen Sen Ku Ah Yu Ja Na Lu Sin Sin
Da Bu Ga Sa Ya
Na Der Da Li La Ne Rang
Mi ga ga Bwum Su Lu Bwum Sin Yu Ba Su Lu
Su Lu Ga Na Bu
Ho Hai Yang Ho E Yo Hey
Ho E Ya Ho E Ya Na E A Yang
E Lu La E Lu La
Ba Sa Lin Si Na
Mi Bi Na Ran Ah Ah Na Bu La Bu La Yang
E Lu La E Lu La
Ba Sa Lin Si Na
Mi Bi Na Ran Ah Ah Na Ban An Mu Sa Lang
Ho Ho Hey
Ba Sa La Wu Bu La Ya Bi Ni Ah Bu dan Na
Bi Ni Da Gu Nang
Ho E Ya Ho E YangBa Ru~
Ho E Yo Hey
Ah Ha Ba Ru Ba Wu Ga
Na E Nu Du Mu La AH
Na De Mu Wa Mu Wa An Na Elag Elag Ah
La Ah E Su Lang
Oh Ho E Ya Ho E Ya
Ho E Yo Hey HO Hey

本页为您提供::歌词找歌名 » 阿蓝木歌词 阿妹妹

'); })();